سیاست حریم خصوصی در بستنی نوبهار

نشانی وبسایت ما : https://bastaninobahar.ir

هر گونه اطلاعات شخصی از قبیل شماره موبایل، آدرس، ایمیل ، لوکیشن و اطلاعاتی که ممکن است در آینده در پنل کاربری از شما درخواست شود تنها برای اسفاده بهینه شما از وبسایت و یا اپلیکیشن بستنی نوبهار حفظ و نگهداری می شود و هیچ گونه استفاده سوئی از آن ها نخواهد شد. 

تمامی اطلاعات نزد بستنی نوبهار ایمن نگهداری میشود و درصورت درخواست کاربر تمامی اطلاعات ایشان حذف می گردد.